Általános szerződési feltételek
Facebook
Google+
Twitter
@UvegKate tweetjei
Flickr
Youtube
Pinterest
Blogger

Általános szerződési feltételek


A jelen ÁSZF tartalmazza az üvegKÁTÉ webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit, a Webáruház használata nélkül az üvegKÁTÉ-tól történő vásárlás feltételeit, valamint az üvegKÁTÉ Kft. által végzett kivitelezési munkák szerződési feltételeit  az alábbiak szerint: 

A Webáruház URL címe: www.uvegkate.hu
 
A Webáruház üzemeltetőjének, mint szerződő félnek (továbbiakban Szolgáltató, üvegKÁTÉ) adatai:
Cégnév: üveg KÁTÉ Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Székhely címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
Cégjegyzékszám: 01-09-364676
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.
Statisztikai számjel: 10970832-4334-113-01
Adószám: HU10970832-243
Bankszámlaszám : 10102093-30689303-00000002
  
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 1 781 85114 (normál díjszabású)
E-mail: info@uvegkate.hu
Nyitva tartása: hétfő –  csütörtök 8-16 h
                           péntek: 8-13 h
                           szombat – vasárnap: zárva 


I. Az általános szerződési feltételek elfogadása
 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Megrendelő, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház Megrendelője között.
 2. Személyes vásárlás esetén, vagy az üvegKÁTÉ Kft. által végzett kivitelezési munkák megrendelése esetén a Megrendelő köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a Webáruházban elektronikusan, vagy az Ügyfélszolgálaton papíralapon áttanulmányozhat.
 3. Ha a Megrendelő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem regisztrálhat, nem küldhet megrendelést, nem vásárolhat személyesen és kivitelezési munkát sem igényelhet. A szerződő felek az ÁSZF-től csak kivételes esetben az üvegKÁTÉ által cégszerűen aláírt szerződésben térhetnek el.
II. A megrendelés (vásárlás) lépései a Webáruházban:
 1. A regisztráció, korábbi vásárlás esetén belépés;
 2. A kosár használata;
 3. A megrendelés összeállítása;
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja;
 5. A megrendelés elküldése;
 6. A megrendelés visszaigazolása.
   
III. Az adásvételi szerződés létrejötte a Webáruházban:
 1. Ha a Megrendelő megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő (Megrendelő) és az ÜvegKÁTÉ (szolgáltató) között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 2 munkanapon belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az árajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) 
 2. A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Megrendelő számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 
IV. A megrendelés lépései és a szerződés létrejötte kivitelezési munkák esetén:
 1.  A Megrendelő részéről a kapcsolat felvétel történhet:
  1. elektronikusan: a weboldalon, facebookon keresztül, e-mailen stb.;
  2. faxon, telefonon;
  3. személyesen az Ügyfélszolgálaton.
 2. Az üvegKÁTÉ részéről kapcsolat felvételen küldött információk (rajzok, fényképek, leírások) alapján előzetes árárajánlat készítése. Az üvegKÁTÉ az árajánlat készítésért nem számít fel díjat.
 3. A Megrendelő részéről az előzetes árajánlat elfogadása. Az előzetes árajánlat elfogadása egyben az ÁSZF elfogadását is jelenti;
 4. A Megrendelő és az üvegKÁTÉ képviselőinek (a továbbiakban a Felek) a kivitelezés helyszínén történő megbeszélése.
 5.  Az üvegKÁTÉ részérő pontos méret felvételezés.
 6. Az üvegKÁTÉ részéről a helyszíni megbeszélés alapján az előzetes árajánlat pontosítása, végleges árajánlat készítése, ha szükséges. Ha az árajánlat pontosítás nem szükséges az előzetes árárajánlat automatikusan végleges árárajánlattá válik. Ha az üvegKÁTÉ képviselője szerint a helyszín nem alkalmas a kivitelezésre (pl. építés alatt áll) a Felek újabb helyszíni megbeszélésben állapodhatnak meg.
 7. A Megrendelő részéről a végleges árárajánlat elfogadása.
 8. A Megrendelő részéről a végléges árárajánlat vagy a véglegessé váló előzetes árárajánlat elfogadásával létrejön a jelen ÁSZF szerinti szerződés. Az árárajánlat elfogadása történhet szóban is. Ha az árárajánlat elfogadása szóban történik, akkor a gyártási előleg kifizetésével jön létra a szerződés.
 9. A Megrendelő részéről a gyártási előleg átutalása vagy készpénzben történő kifizetése. Az árárajánlatban szereplő határidők az előleg teljes összegének üvegKÁTÉ-hoz történő beérkezésétől élnek.
 10. Az üvegKÁTÉ részéről a szükséges alkatrészek beszerzése, megtervezése, legyártása.
 11. Az üvegKÁTÉ részéről egyeztetés kezdeményezése a helyszíni kivitelezés időpontjáról.
 12. A Megrendelő részéről a következő számlarészlet kiegyenlítése, ha az árajánlatban foglaltak szerint erre kötelezettsége van.
 13. Az üvegKÁTÉ egyeztetést kezdeményez a kivitelezés megkezdésének időpontjáról és várható időtartamáról. Az időpont egyeztetésen
  1. az üvegKÁTÉ vállalja a megadott időben az alkatrészek helyszínre szállítását, és a megrendelt üvegszerkezet beépítésének megkezdését;
  2. a Megrendelő vállalja, hogy a megadott időben helyszín alkalmas a kivitelezésre, valamint Megrendelői szolgáltatásokat nyújt (víz, hálózati áram, WC használat) az üvegKÁTÉ-nak a kivitelezés idejére. A Megrendelő a megrendelői szolgáltatásokért nem számít fel díjat.
 14. Az üvegKÁTÉ képviselője alkalmatlannak nyilváníthatja az építés helyszínét az üvegszerkezet kivitelezésére, ha a megelőző munkafázisok (pl burkolat) nem megfelelő készültségi fokú vagy egyéb gátló tényezők miatt a kivitelezés nem kezdhető meg.
 15. Az üvegKÁTÉ a kivitelezést nem kezdi meg, ha a kivitelezés kezdetének időpontjáig az árajánlatban megállapodott számlarészlet nem érkezik be üvegKÁTÉ-hoz átutalással vagy készpénzben.
 16. A IV/12 és IV/13 pontban foglaltak miatti kivitelezés elmaradás nem tekinthető az üvegKÁTÉ határidőcsúszásának, és ezek miatt az üvegKÁTÉ-t semmilyen hátrány nem érheti. Ha a határidőcsúszás folyamatos az üvegKÁTÉ-nak joga van az elkészült anyagok után tárolási díjat felszámolni.
 17. A kivitelezési munka elkészültekor az üvegKÁTÉ átadja a Megrendelő átveszi a megrendelés tárgyát képző munkát. Az átadással az üvegKÁTÉ jogosult a végszámla kiállítására, amelyet a Megrendelő tartozik vagy a helyszínen készpénzben, vagy átutalással a megadott fizetési határidőn belül kiegyenlíteni.
 18. A végszámla kiegyenlítéséig az üvegszerkezet az üvegKÁTÉ tulajdonát képzi.
 19. Ha a végszámla a megadott fizetési határidőn túl 15 nappal nem kerül kiegyenlítésre, akkor az üvegKÁTÉ-nak  joga van az épített szerkezet kibontani és elszállítani. A Megrendelő köteles a szerkezethez való hozzáférést biztosítani, és az elszállítást tűrni.
 20. Ha a Megrendelő az átvételkor hibát észlel a kivitelezésben, azt az üvegKÁTÉ tartozik kijavítani. Az üvegKÁTÉ csak azokat a hibákat tartozik kijavítani, amelyek a vonatkozó szabványok és hatósági és szakmai előírások szerint is hibának minősülnek, ide értve a Magyar Üvegipari Szövetség és az ÉMI Nonprofit Kft. által kidolgozott „Irányelv építőipari üvegtermékek vizuális minőségének megítéléséhez” című szakmai előírást.
 
V. A termék lényeges tulajdonságai:
 
 1. A termék lényeges tulajdonságait a Megrendelők megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. 

 
VI. Árak a Webáruházban
 1. A Webáruházban közzétett árakban egyértelműen meg vannak különböztetve a nettó és az ÁFÁ-val növelt bruttó árak,
 2. A házhoz szállítás (területtől és súlytól függő) árai a szállítási információk oldalon találhatók. 
VII. Kiszállítás, személyes átvétel
 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
 2. A készleten lévő termékek kiszállítását a szolgáltató a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül, 8 – 17 h között végzi.
 3. A kiszállítással kapcsolatos normál díjszabások a http://uvegkate.hu/szallitasi-informaciok.html megtalálhatók. Normál díjszabás alapján legfeljebb 250 cm hosszú áru szállítható ki.
 4. Ha a Megrendelő 250 cm-nél hosszabb árut kíván vásárolni (szálanyagok) annak kiszállítása történhet:
  1. egyedi díjszabás alapján;
  2. legfeljebb 250 cm darabokra történő vágással.
 5. A darabolás külön díjazás szerint, +/-10 mm pontossággal történik.
 6. Ha a Megrendelő darabolással szállítatja el a megvásárolt árut, akkor csak hibás teljesítés esetén gyakorolhatja az elállási jogát.
 7. Készleten nem lévő termékek esetén a Webáruház e-mailen vagy/és telefonon ad tájékoztatást a várható szállítási határidőről.
 8. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
VIII. Lehetséges fizetési módok
 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)
IX. A vásárlástól való elállás/felmondás
 1. A Webáruházon keresztül történt vásárlás esetén a Megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Megrendelő elállási nyilatkozatát a Webáruházi adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Webáruházzal.
 2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Webáruházhoz történő visszajuttatásáról a Megrendelő saját költségén kell gondoskodnia.
 3. Elállás esetén a Webáruház követelheti a Megrendelőtől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Megrendelőt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
 4. A Webáruház a Megrendelő által kifizetett összeget (szállítási költséget is beleértve) a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást, és a termék visszaérkezését követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a Megrendelő részére.
 5. A Megrendelő az elállásról való tájékoztatásra használhatja a mellékelt nyilatkozatformát: Elállási Nyilatkozat.pdf
 6. Ha kivitelezési munka nem valósul meg (pl. a tervek változása miatt) a Felek elszámolnak egymással. Az elszámolásban a Megrendelő tartozik megfizetni a már elkészült anyagokat, akkor is az elkészült anyagok értéke nagyobb, mint a számlarészletekben már fizetett összeg, valamint akkor is, ha az elkészült anyagokat nem szállítja el. A Megrendelő kérheti az elkészült anyagok elszállítását, de ezt az üvegKÁTÉ csak külön díjazás ellenében teszi meg.
X. A termékek karbantartása
 1. A kivitelezési munkák eredményeként létrejött (üveges)szerkezet vagy a Webáruházban vásárolt termék felhasználásával a Megrendelő által készített vagy készítetett (üveges) szerkezet  hosszú távú, hibátlan, biztonságos működése csak rendszeres karbantartással jön létre.
 2. A rendszeres karbantartásnak minimálisan tartalmaznia kell a teljes szerkezet funkcionális vizsgálatát ezen belül:
  1. a mozgó elemek esetén
   1. az illesztési hézagok ellenőrzését/beállítását;
   2. a hidraulikus csukódású elemeknél a csukódási sebesség vizsgálatát/beállítását;
   3. nyitás-csukódás vizsgálatát/beállítását;
  2. nem mozgó elemek esetén
   1. az elemek rögzítettségének vizsgálatát/beállítását:
   2. az esetleges ragasztások vizsgálatát/beállítását;
   3. az illesztési hézagok vizsgálatát/beállítását
 3. A rendszeres karbantartások ciklusideje:
  1. magánjellegű felhasználás esetén egy év
  2. közforgalmú, ipari, irodai, szállodai stb. jellegű felhasználás esetén félév;
 4. A rendszeres karbantartások elvégzése:
  1. Jelen szerződés az üvegKÁTÉ részére nem ró karbantartási kötelezettséget, de az üvegKÁTÉ külön megállapodás alapján vállalhatja a rendszeres karbantartások elvégzését.
  2. A 3.b. pontban leírt közforgalmú üzemeltetés esetén a rendszeres karbantartásokat üvegKÁTÉ kívül más szakcég is végezheti, de a karbantartásokat bizonylatoltan, jegyzőkönyvvel kell elvégezni, és a jegyzőkönyvről az info@uvegkate.hu címre másolatot kell küldeni.
  3.  A 3.a. pontban leírt magánjellegű üzemeltetés esetén a karbantartásokat a Megrendelő saját maga is elvégezheti, de a karbantartásokat bizonylatoltan, jegyzőkönyvvel kell elvégezni, és a jegyzőkönyvről az info@uvegkate.hu címre másolatot kell küldeni. 
 5. A Megrendelő a jegyzőkönyv készítésére használhatja a mellékelt nyilatkozatformát: Karbantartási Jegyzőkönyv.pdf
 
XI. Kellékszavatosság
 1. A termékekkel kapcsolatos kellékszavatosságról a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezik.
 2. A Webáruház üzemeltetője a termék hibájáért (a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Esetleg ekkor még nem lehet felismerni (rejtett vagy gyártási hiba.)
 3. A Webáruház üzemeltetője kellékszavatossági felelőssége objektív. Független attól, hogy tudta-e, hogy hibás (pontosabban hiba-okban szenvedő) terméket adott el. 
 4. Szavatossági jogok: 
  1. a hiba kijavítása,
  2. a termék cseréje,
  3. a vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,
  4. a vásárló a szerződéstől elállhat
 5. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 
  
XII. Termékszavatosság
 1. A termékekkel kapcsolatos kellékszavatosságról a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezik.
 2. A termékszavatosság a Webáruház üzemeltetője szemben érvényesíthető, ha az eladott termék nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 3. A Webáruház üzemeltetője is csak azokért a hibákért tartozik helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék még az ellenőrzése alatt állt. A Webáruház üzemeltetője mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető. 
 4. A termékszavatosság a termék átvételétől két évig érvényesíthető. 
 5. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül (maximum két hónapon belül ) köteles a hibát a gyártóval közölni. Ennek elmulasztása esetén a közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. 
 6. A termékszavatosság kizárólag a hiba tényleges orvoslására szolgál. A Megrendelő elsősorban a hiba kijavítását, másodsorban - ha ez nem lehetséges - a termék cseréjét kérheti.
 
XIII. Jótállás
 1. Közismert neve: garancia.
 2. A termékekkel kapcsolatos jótállásról a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezik.
 3. A Webáruház üzemeltetője az általa forgalmazott műanyag vízzáró profilokra 1 év minden más termére 2 év jótállást vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 
 4. A Webáruház üzemeltetője jótállás időtartama alatt a jogszabály feltételei szerint helytáll a hibás teljesítésért.
 5. A Webáruház üzemeltetője mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha a hiba a teljesítés után, jellemzően a termék a Megrendelő által történő nem rendeltetésszerű használata, vagy helytelen szállítása, helytelen kezelése, helytelen szerelése, illetve a rendszeres karbantartás elmulasztása vagy a karbantartás helytelen végrehajtása miatt jött létre. 
 6. Nem rendeltetés szerinti kezelésnek minősül, ha a termékek tisztítása, karbantartása során a Megrendelő nem tartja be Tisztítási utasításban (http://uvegkate.hu/tisztitasi-utasitasok.html) foglaltakat.
  
XIV. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
 1. Személyes bejelentés:
  A Megrendelő bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az ügyfélszolgálaton. Személyes igénybejelentés esetén a vásárlás tényét vásárlást igazoló dokumentummal, (számlával) kell igazolni. A vásárlást tényét igazoló dokumentum nélkül a Webáruház üzemeltetőjét jótállási vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. Ekkor az ügyfélszolgálat munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  1. a vásárló nevét, címét, 
  2. a termék megnevezését, vételárát,
  3. a vásárlás időpontját,  
  4. a hiba bejelentésének időpontját,
  5. a hiba leírását,
  6. a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
  7. a kifogás rendezésének módját,
 2. Írásban történő bejelentés:
  A Megrendelő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a ügyfélszolgálatnak küldött levélben, vagy elektronikus levélben. 
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
  1. a vásárló nevét, címét, 
  2. a termék megnevezését, vételárát,
  3. a vásárlás időpontját, vásárlást igazoló dokumentum (számla) másolatát - az igény érvényesítéséhez az eredeti dokumentum bemutatása szükséges, 
  4. a hiba bejelentésének időpontját,
  5. a hiba leírását,
  6. a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

XV. Adatvédelem
 
 1. A Megrendelők személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi szabályzat (http://uvegkate.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html) rendelkezik.

 
© 2018 Minden jog fenntartva. - Üveg-KÁTÉ - Impresszum és Tárhely Szolgáltató
Telefon
(36 1) 7815 114

Email
info@uvegkate.hu
Elérhetőségek